Informatie

Het evenement opent een half uur voor aanvang van de eerste rubriek en sluit een half uur na afloop van de laatste rubriek. Meer informatie over het programma en de tijden volgt te zijner tijd.

DONDERDAG 24 MEI
Dressuur tweespan paarden in de hoofdring

VRIJDAG 25 MEI
Dressuur vierspan paarden in de hoofdring

ZATERDAG 26 MEI
Marathon voor twee-en vierspan paarden

ZONDAG 27 MEI
Vaardigheid voor twee-en vierspan paarden in de hoofdring

Download volledige programma