Driving Valkenswaard International 2023 Editie Geannuleerd

Vandaag heeft het bestuur van Driving Valkenswaard International de moeilijke beslissing moeten nemen om de 2023 editie van het evenement af te lasten. Toen we met de voorbereidingen eind vorig jaar begonnen bleek al snel dat de aangescherpte regelgeving omtrent de milieuwetgeving en stikstof een potentieel issue zou vormen om alle vergunningen en ontheffingen op tijd rond te krijgen. Deze vergunningen en ontheffingen zijn een essentieel onderdeel voor onze organisatie om de financiële en organisatorische verplichtingen aan te gaan welke nodig zijn voor het evenement.

De huidige realiteit is dat de optelsom van de theoretische impact die de voertuigbewegingen, paarden, stallen en andere evenement werkzaamheden hebben op de nabije omgeving, samen met een actieve ecologische lobby groep die tegen elke verleende vergunning in bezwaar gaat, de ambtelijke besluitvorming dusdanig vertraagd hebben dat het voor ons als organisatie onmogelijk is om onze verplichtingen naar onze deelnemers, leveranciers, vrijwilligers en sponsors te garanderen.

Het is niet een besluit dat we lichtvaardig nemen, zeker niet gezien de tijd en geld die er al door ons ingestoken is ook om eventuele andere alternatieven te onderzoeken.

Onze focus gaat nu uit naar DVI2024, gehouden van 5-9 juni 2024, waarvoor we hopen dat de Europese, nationale en lokale onzekerheden, welke door de aldoor wijzigende regelgeving en politieke besluitvorming veroorzaakt worden, tot rust gekomen zijn zodat evenementen zoals DVI wederom doorgang kunnen vinden.

Tot slot willen we eenieder bedanken die DVI een warm hart toedraagt en we hopen jullie in 2024 weer te verwelkomen.

Ludo Hertroijs 

Voorzitter 

Driving Valkenswaard International 

Driving Valkenswaard International
graphic-item_white

Sponsors

Sponsor worden? Klik hier voor meer informatie

naar boven