Aanvraag persaccreditatie

CAIO4*-H4 & CAI3*-H2

Driving Valkenswaard International

30 mei – 2 juni 2019


 Gespecialiseerde pers
 Journalist
 Fotograaf
 Dagblad/Magazine
 Agentschap
 Overige
 
Website: 


Ik ben aanwezig bij Driving Valkenswaard International op:
 Woensdag 29 mei (veterinaire keuring)
 Donderdag 30 mei (dressuur)
 Vrijdag 31 mei (dressuur)
 Zaterdag 1 juni (marathon)
 Zondag 2 juni (vaardigheid & prijsuitreiking)
De organisatie behoudt zich het recht voor om kopiën op te vragen van recente artikelen of foto’s van de aanvrager. De organisatie behoudt zich het recht voor om persaccreditatieaanvragen te weigeren.


Driving Valkenswaard International
graphic-item_white

Sponsors

Sponsor worden? Klik hier voor meer informatie

naar boven